•  
   
   
  t

  DREAMLOGIC | CBIRDS

  RIGHTS ASSET MANAGEMENT FOR THE 21 CENTURY

 •  
   
   
  )

  CHANGE YOUR BUSINESS

  CBIRDS INCREASES PRODUCTIVITY AND QUALITY

 •  
   
   
  g

  COLLABORATE WITH OTHERS

  CBIRDS SUPPORTS BOTH INDUSTRY AND COMPANY STANDARDS

 •  
   
   
  `

  EXCHANGE DATA

  CBIRDS' WEB SERVICES AND XML API'S FOR SHARING DATA

 •  
   
   
  w

  CHANGE, COLLABORATE, EXCHANGE

  TO BE READY FOR THE FUTURE

SABAM

Address

 • 75 - 77, Rue d'Arlon
  1040 Bruxelles
 • Belgium

Contact

Download information as: vCard

Miscellaneous Information

Dutch

SABAM is de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers.

Zij heeft tot doel het innen en verdelen, administreren en beheren (in de ruimste zin van het woord) van alle auteursrechten in België en in de andere landen waar wederkerigheidsovereenkomsten zijn gesloten (met onze zusterverenigingen, dat wil zeggen met de andere collectieve beheersverenigingen in de wereld).

Privébedrijf SABAM is een collectieve beheersvennootschap die de rechtsvorm van een CVBA (coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) heeft aangenomen. Ze is dus geen ministerie of semi-overheidsbedrijf.

De maatschappij, die in 1922 werd opgericht op initiatief van een aantal auteurs, groepeert momenteel duizenden auteurs uit alle disciplines. SABAM, dat vaak alleen maar met muziek wordt geassocieerd, gaat prat op haar multidisciplinaire karakter. Zo vertegenwoordigt zij tegelijkertijd componisten, tekstschrijvers, uitgevers, dramaturgen, choreografen, regisseurs, scenaristen, dialoogschrijvers, radiomakers, auteurs van ondertitels, vertalers, romanciers, dichters, stripauteurs, illustratoren, journalisten, beeldhouwers, kunstschilders, videofilmers, tekenaars, fotografen, grafici…

Deze bijzonderheid maakt van onze vereniging haast een unicum in de wereld.

 

French

La SABAM, c'est la Société Belge des Auteurs, Compositeurs et Editeurs.

Elle a pour objet la perception, la répartition, l'administration et la gestion (dans le sens le plus large du terme) de tous les droits d'auteur en Belgique et dans les autres pays où sont conclus des contrats de réciprocité (avec nos sociétés sœurs, c'est-à-dire, avec les autres sociétés de gestion collective de par le monde).

La SABAM est une société privée de gestion collective dont la forme juridique est une scrl. Elle n'est, en aucun cas, un ministère ou une société parastatale.

Créée en 1922 à l'initiative d’auteurs, la SABAM regroupe à l'heure actuelle des milliers d'auteurs, toutes disciplines confondues. Trop souvent exclusivement associée à la musique, la SABAM revendique son caractère pluridisplinaire et représente conjointement des compositeurs, des paroliers, éditeurs, auteurs dramatiques, chorégraphes, réalisateurs, scénaristes, dialoguistes, créateurs radiophoniques, auteurs de sous-titres, traducteurs, romanciers, poètes, auteurs de bande dessinée, illustrateurs, journalistes, sculpteurs, peintres, vidéastes, dessinateurs, photographes, graphistes,… Cette singularité fait de notre Société un cas presque unique dans le monde.

Links

Contact Form

Send an Email. All fields with an asterisk (*) are required.

Change, Collaborate, Exchange to be ready for the future!

CBIRDS is a dynamic Rights Asset Management platform that can be integrated in your current system. It effortlessly goes together with other organizations' data.

Contact us

If you have a question about our products and services, please feel free to contact us!

 

Business Hours

Our Support Ticket System is available 24/7.

 • Monday-Friday: 9am to 5pm
 • Saturday/Sunday: closed